Home
introduction
section1
section2
lang
downloads
contact

Introduktion till fördraget:

Trots sina olikheter delar dagens Europas muslimer av idag gemensamma värderingar och principer. För att kunna framföra detta för europeerna behöver de tydligt uttrycka sina religiösa premisser och kasta ljus över den plattform de står på i samhället.

Detta fördrag syftar till att definiera ett antal principer i överensstämmelse med den gängse förståelsen för islam i den europeiska kontexten och därifrån  lägga grunden för en större positiv interaktion med samhället.

De främsta upphoven som styrker behovet av ett sådant fördrag innefattar:

  • Islams historiska arv som bidrag till det moderna Europas civilisation såväl som den djupt rotade islamska närvaron som muslimerna i många öst-europeiska stater visar prov på. Likaså har muslimers bosättning i många väst-europeiska länder idag genomgått en förändring från en tillfällig närvaro av utländska invandrare till en mer permanent närvaro av i Europa födda nya generationer.

  • Den muslimska närvaron i Europa erfordrar ett ramverk för medborgarskap baserat på rättvisa, lika rättigheter, hänsyn till olikheter och erkännandet av muslimer som ett religiöst samfund.

  • Islams betydelse i världen och dess spirituella, civilisatoriska och mänskliga potential kräver ett närmande till väst och särskilt Europa för att säkerställa rättvisa och fred i världen.

  • I linje med europeiska unionens expansion och utveckling finns det ett behov för ett större samarbete mellan Europas muslimer.

  • Behovet av att konsolidera ömsesidig förståelse, upprätthålla fred , garantera välfärd, understryka betydelsen av måttlighet samt inter-kulturell dialog, avskiljt från varje tendens till extremism och marginalisering.

Dessa hänsynstaganden har lett de muslimska organisationerna i Europa att formulera detta fördrag i förhoppningen att främja muslimernas roll i deras bidragande till det europeiska samhället och att hjälpa det bygga broar till den övriga muslimska världen.
Powered by Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE)
Ключ ключар. . Seo анализ turbodecoder. . http://www.menologistics.com/ морской транспорт крупнейшие морские. . http://fin-ov.pl/ pożyczki dla zadłużonych bez: pożyczki bez baz.